Metamorfička tehnika

Metamorfička tehnika je novi način promišljanja formativnog razdoblja ljudskog bića – od njegovog začeća do dana rođenja. Tijekom života unutar maternice u kojoj se stvara i razvija život, prisiljeni smo primati na sebe emotivne, psihološke i fizičke traume koje proživljava majka.

Te traume se talože i usađuju u spinalnim refleksima i tako postaju potencijalna kočnica ili čak blokada u izražavanju naše osobnosti.

Sličan utjecaj u stvaranju novoga bića imaju i uvjeti koji obilježavaju društvo, kulturu i okolinu u kojoj se trudnoća odvija. Putem jednostavne metamorfičke tehnike, fizičkim kontaktom pokreću se i ostvaruju promjene iz tog razdoblja i dolazi do potpune pretvorbe mentalnih stavova i načina življenja.

To dovodi do prirodnog i spontanog brisanja barijera koje su nametnute našoj svijesti i slobodnoj upotrebi prikrivenih psihičkih sposobnosti. Jednom kad se ove blokade uklone, dolazi do prave „metamorfoze“ – do oslobađanja našeg punog potencjala i naše slobodne volje.

To se odražava u lakom prelaženju iz onoga što jesmo u ono što možemo biti.